Sıcak ve rüzgarlı havalar, beton dökümü için en olumsuz ortamlardır. Gerekli özen gösterilmediği taktirde taze betonda istenmeyen çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar betonun kalıba yerleştirilmesini izleyen ilk 30 dk. ile 5 saat arasında genelde döşeme gibi geniş yüzeye dökülen betonlarda görülür. Bu çatlaklar 10 cm'e erişen derinlikte ve bir kaç cm'den başlayarak 2 m'ye varan uzunluklarda olabilir. Oluşan çatlaklar betonun mekanik mukavemeti ve özellikle dayanıklılığı açısından zararlıdır. Taze beton çatlakları farklı oturmalardan veya plastik rötreden kaynaklanabilir.

Oturma çatlakları Bu çatlaklar genellikle kirişlerde üst yüzeye yakın donatıların hemen üstünde oluşurlar. Taze betonda iri agrega taneleri dibe çökerken su yüzeye doğru hareket eder. Yüzeye yakın donatılar bu harekete karşı koyar ve oturmasını tamamlayamayan üst beton tabakası zaten düşük olan çekme dayanımını kaybederek çatlar.

Plastik Rötre çatlakları Bu çatlaklar geniş yüzeyli olan döşeme, yol, park ve hava alanı betonları gibi betonlarda oluşabilir. Beton yüzeyindeki suyun buharlaşma hızı, betonun içindeki suyun yükselme hızından fazla ise, betonun yüzeyi kurumaya, dolayısı ile büzülmeye başlar. Alttaki beton bu büzülmeye uyum sağlayamadığı için, üst tabakasında çekme gerilmeleri oluşur ve çekme şekil değiştirme kapasitesinin de düşük olması nedeniyle beton çatlar. Aynı çatlaklar, yeni dökülen betonun, altındaki eski ıslatılmamış betonun veya asmolen tabliyelerindeki briket gibi diğer malzemelerinin beton suyunu emmesi sonucu da oluşabilir.

Beton yüzeyindeki suyun buharlaşma hızını arttıran etkenler:

1. Betonun sıcaklığı
2. Düşük bağıl nem oranı
3. Yüksek rüzgar hızı
4. Ortam sıcaklığı

Beton Döküm ve Bakımında Alınacak Önlemler

Gölgede 32¼C yi aşan sıcaklıklarda beton döküm ve bakımında önlem almak gerekir. Betonun döküleceği zemin donatı ve kalıpta göllenmeye meydan vermeyecek şekilde ıslatılır,ıslatma suyu buharlaşır buharlaşmaz döküm yapılır.Böylece sıcak bir havada hem donatıların hem de kalıbın sıcaklığı düşürülür,ayrıca zemin ve asmolen gibi su emici yüzeylerin de beton suyunu emmesi önlenir.

Aşırı sıcak havalarda beton dökümünün geceleri yapılması, taze beton sıcaklığının düşürülmesi, malzemelerin (su,agrega) soğutulması, hidratasyon ısısı düşük çimento kullanılması ve geciktirici katkı kullanılması tercih edilebilir.

Taze beton çatlaklarına karşı alınacak en önemli önlemlerden biri, betonun dökümü sırasında iyi işlenmesi ve daha sonra gerekli bakımın yapılmasıdır.Beton aşırı akışkan olmamalı ve vibrasyonu gerektirecek bir kıvamda olmalıdır.Beton kalıbına vibratörle yerleştirildikten sonra hemen ilk mastarlama yapılır. Daha sonra bir insan beton üzerine çıktığında yaklaşık 2 mm derinlikte iz oluşunca ikinci mastarlama işlemi yapılır. Bunun için tercihen metal tabanlı bir mastar kullanılabilir. Mastarlama işlemlerinin yavaş ve düzgün yapılmasına özen gösterilmelidir.

Betonu rüzgara karşı korumak için rüzgar kırıcı engeller oluşturulur. Beton yüzeyini doğrudan güneş ışınlarından korumak için beyaz renkli yansıtıcı plastik örtüler ile kaplamak gerekir.

Beton yüzeye "curing compound" adı verilen maddeler de sürülebilir. Bu işlem betonun yüzeyindeki parlaklık sona erinceye kadar beklendikten sonra yapılmalıdır.

Diğer bir yöntem ise, spreyle su püskürterek veya suya doygun talaş, ıslak kum gibi maddeler ile kaplayarak yüzeyin nemli tutulmasını sağlamaktır.

Taze betonun kür süresi de değişik etkenlere bağlıdır. Ancak normal betonarme yapılarda bu süre yaz aylarında en az bir hafta olmalıdır. Bu süre içinde günde en az üç kez sulama yapılmalıdır.

Sulama için kullanılacak su, şehir suyu değilse, içinde betonarme elemanlar için zaralı olacak sülfat, asit, tuz gibi kimyasal maddeler bulunmamalıdır.