Taze betonun, prizi ve sertleşmesi sırasında sıcaklığının yaklaşık 15 ¡C - 25 ¡C arasında kalması uygundur. Beton sıcaklığının 18 'C aşmaması tercih edilmekle birlikte, zorunlu hallerde 32 ¡C ye varan sıcaklıklarda önlem alarak beton üretimi yapılabilir.

Sıcak havanın beton üzerindeki etkileri daha çok su ihtiyacı, kıvam kaybı, prizin hızlanması daha fazla plastik rötre çatlağına eğilim ve hava boşluğu şeklinde sıralanabilir.

Beton yerleştirildikten sonra yüzeyindeki suyun buharlaşma hızı ; ortam sıcaklığına, bağıl nem oranına ve rüzgar hızına bağlıdır.

Beton dökümü öncesi alınacak önlemler;

1. Karışım suyu beyaza boyanmış tanklarda ya da yer altı tanklarında depolanmalıdır.

2. Gerekiyorsa karışım suyuna agrega büyüklüğünde buz parçaları eklenmelidir.
3. Sıcak çimento kullanımından ve çimento dozajını gereksiz yere arttırmaktan kaçınılmalıdır.

4. Betonda en büyük hacme sahip bileşen olan agreganın sıcaklığı da denetlenmelidir. Agrega, güneş ışınlarının direkt etkisinden korunmalı veya su püskürterek sıcaklığı düşürülmelidir.

5. Beton dökümünden önce beton kalıbı ve donatı ıslatılmalı, ıslatma suyu buharlaşır buharlaşmaz döküm yapılmalıdır.

6. Döküm yerine ulaşan beton bekletilmeden yerleştirilmeli ve vibrasyon kısa sürede tamamlanmalıdır. Dökümün gecikmesi halinde priz geciktirici katkılar da kullanılmalıdır.

Beton dökülüp yerine yerleştirildikten hemen sonra ilk mastarlama yapılmalıdır. Daha sonra bir insan beton üzerine çıktığında 1-2 mm derinlikte iz oluşunca ikinci mastarlama işlemi yapılmalıdır. Betonun kür süresi değişik etkenlere bağlıdır. Ancak ,normal betonarme yapılarda bu süre yaz aylarında en az bir hafta olmalıdır. Bu süre içinde günde en az 3 defa sulama yapılmalıdır. Sulama için kullanılan su şehir suyu değilse, içinde betonarme için zararlı olan sülfat, asit ve tuz gibi kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Özellikle döşeme beton yüzeylerinde "curing compound" adı verilen bakım maddelerinin kullanılması, buharlaşmanın gecikmesi açısından yararlıdır.

Güneş ve rüzgarın doğrudan etkisine karşı betonu korumak için, açıkta kalan yüzeyler , ıslak çuval ve plastik örtü gibi malzemelerle örtülmelidir.